PSYCHOTERAPIA – PSYCHOLOG – POMOC PSYCHOLOGICZNA – GABINET PSYCHOLOGICZNY  – LUBLIN

Psychoterapia
Coaching

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Psychoterapia
Coaching

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Gabinet Psychologiczny
dr Janina Janowska

Dr Janina Janowska

Psychoterapeutka – Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapeutyczne

Nawet jeżeli posiadamy wiedzę a także umiejętności, trudno czasem pomóc sobie i najbliższym. Trudno być obiektywnym, zdystansowanym, racjonalnym wtedy gdy jesteśmy tak bardzo zaangażowani emocjonalnie.

Na co dzień wspierają nas bliscy, bądź znajomi i to zwykle u nich szukamy porad a czasem i opieki. Jeśli ktoś decyduje się na skorzystanie z usług psychologa, to dlatego, że pomimo wysiłków i pomocy najbliższych poczucie psychicznego dyskomfortu nie znika.

Psycholog potrafi rozmawiać i utrzymywać relację nawet w bardzo trudnych emocjonalnie sytuacjach. Akceptując te emocje potrafi być oparciem lub w wyważony sposób pomóc klientowi dostrzec i zrozumieć to, co ważne i niełatwe.

Psycholog pozostaje neutralny, gdyż nie wiążą go z klientem zależności rodzinne czy wieloletnia historia wspólnego życia. Dzięki swojej profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu potrafi w porę dostrzec bardziej lub mniej widoczne mechanizmy powstrzymujące lub blokujące pożądaną zmianę.

Istotną różnicą pomiędzy pomocą profesjonalną a pomocą przyjacielską jest też „niesymetryczność”. Przyjaciele wspierają się, wysłuchują się, doradzają wzajemnie. Klient nigdy natomiast nie powinien stać się powiernikiem terapeuty i wsparciem dla niego.

Ja staram się aby mój klient po każdym wyjściu ze spotkania ze mną czuł sie lepiej z przekonaniem, że jest coraz bliżej siebie i innych w sposob bezpieczny, bez lęku i napięcia.

Najogólniej mówiąc celem jest sprawić aby osoba z którą pracuję podniosła swoje:
– poczucie własnej wartości,
– akceptację samej siebie,
– zaufanie do siebie,
– poczuła oparcie w sobie
– motywację do aktywności i realizacji celów, które uzna za ważne,
– poczuła miłość do siebie.

Aby jednak przyswoić nowe wzorce komunikacji z otoczeniem, pomocne sposoby reagowania i myślenia, trzeba je ciągle ćwiczyć w rzeczywistym świecie. Dlatego spotkania służą przede wszystkim ukierunkowaniu klienta, przekazaniu wiedzy, lub przećwiczeniu nowego podejścia do problemów i utrwaleniu nowych konstruktywnych zasad. Na początku pracy skupiamy się na badaniu i nazywaniu istotnych celów i przekonań. Tempo zmian jest uzależnione od determinacji klienta, jego możliwości życiowych oraz umiejętności psychologa.

Często w pracy nad jednym tematem, ukazują się następne. Zdarza się też, że poprawa następuje szybciej, niż można by się tego spodziewać. Nie ma reguł, pozwalających określić czas trwania terapii. Wynika to z wyjątkowości problemu każdej zgłaszającej się osoby oraz jej cech osobowościowych.

W ciągu pierwszych 10 sesji klient powinien odczuć zachodzące w jego życiu zmiany. W tym okresie powinno nastąpić odblokowanie problemu. Kolejnym etapem terapii jest ugruntowanie zmian emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych tak, aby stały się one trwałe w czasie i rozciągnęły się na wszystkie dziedziny jego życia. Klient powinien być w stanie odczuć autentyczność tych zmian i ich pozytywny wpływ na niego samego oraz na osoby z jego otoczenia.

Końcowym etapem spotkań terapeutycznych jest poczucie iż osiągnął cel, który postawił sobie na pierwszym spotkaniu i że pomoc psychologiczna nie jest mu już potrzebna. Razem z terapeutą decydują o zakończeniu spotkań. Aby potwierdzić trwałość zmian, psycholog umawia kolejne spotkania po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia terapii. Psycholog nie ma na celu uzależnić od ciebie klienta, ale uświadomić mu, iż to on jest prawdziwym sprawcą zmian we własnym życiu.

Terapia małżeńska jest to oddziaływanie metodami terapeutycznymi na kryzys czy problem, który występuje w związku. Na konsultację z psychologiem warto wybrać się wtedy, gdy samodzielne próby poradzenia sobie z problemami w związku nic nie dają.

Przyczyną kryzysu może być zakłócenie wzajemnych relacji, silna zależność od siebie lub innych osób i trudności w zachowaniu autonomii, wzrost obojętności, próby manipulowania partnerem/partnerką, frustracja wynikająca z braku realizacji swoich potrzeb i oczekiwań, przerzucania własnych trudnych doświadczeń na współmałżonka, ingerencji osób trzecich np. teściów, oziębłości seksualnej, perspektywy rozpadu małżeństwa. Bywa, że są to dramatyczne sytuacje, na przykład w związku dochodzi do zdrady. Albo rodzi się dziecko, a z nim kłopoty, które przerastają parę.

Czasami ludzie nie mogą porozumieć się co do metod wychowania dziecka lub sposobu wydawania pieniędzy. Terapia małżeńska daje możliwość spojrzenia na związek z innej perspektywy, z dystansu. W terapii małżeńskiej uczymy się wyrażać uczucia, rozmawiać w nowy sposób – inaczej niż robimy to w domu. Bywa, że pary zgłaszają się o pomoc zbyt późno, zbyt długo trwali np. w związku toksycznym i czują do siebie utrwaloną złość i nienawiść. I w takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc po to, by mimo rozwodu czy separacji móc spokojne rozmawiać na temat potrzeb i wychowania dzieci.

W toku terapii rodziny – w niektórych przypadkach – na pewien okres zawiesza się spotkania wszystkich jej członków. Prowadzi się wówczas terapię indywidualną. Taką decyzję może podjąć terapeuta, jeśli uzna iż w konsekwencji przeszłych doświadczeń istotnie utrudnione jest porozumiewanie się.

Psycholog jest zobowiązany do pełnej dyskrecji i zachowania poufności problemów nurtujących jego klientów. Twoje zmartwienia powierzone psychologowi są objęte tajemnicą zawodową. Wiem jak ważne jest to, aby terapia odbywała się w komfortowych warunkach. Dlatego umawiam się z pacjentem zawsze na konkretną godzinę, tak by pacjent bez zwłoki, oczekiwania i styczności z osobami postronnymi mógł wejść do gabinetu, ulokowanego w dostępnym, ale dyskretnym miejscu.

coach2-m