Psychoterapeutka
Dr JANINA JANOWSKA
LONDYN - LUBLIN

Działalność zawodowa

25 lat praktyki w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej.

Główny nurt mojej działalności dydaktycznej, naukowej i praktycznej, skupia się na realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przedmiotem moich zainteresowań jest rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych i terapeutycznych, czego potwierdzeniem jest dorobek naukowy w tym zakresie.

Jestem autorką 40 artykułów opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak:

 • „The Person – Centered Journal”,
 • „Kwartalnik Pedagogiczny”,
 • „Annales Universitatis Maria Curie – Skłodowska”,
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
 • „Nowa Szkoła”

Na pozycje zwarte składają się dwie książki: „Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli” (Lublin, 1993,1998, 2000, 2003) i „Rozwijanie umiejętności psychopedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli” Lublin 2002.

W ramach zajęć ze studentami prowadzę seminaria magisterskie i dyplomowe skoncentrowane na badaniu zależności między umiejętnościami psychopedagogicznymi nauczycieli a zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, agresją w interakcjach, poziomem samoaktualizacji, doświadczanym stresem itp.

Realizowane przedmioty ze studentami to m.in wykłady z teorii wychowania, oraz nieprzystosowania społecznego, etyki zawodu nauczyciela, ćwiczenia realizowane metodą „żywego uczenia” w formie warsztatów: komunikacja interpersonalna, trening interpersonalny, kontakt terapeutyczny.

Moja działalność dydaktyczna wykroczyła także poza struktury uniwersyteckie.
Jest to realizacja takich zadań jak:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności psychopedagogiczne i komunikacyjne nauczycieli.
 • Warsztaty integrujące zespoły nauczycielskie
 • Warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze „matek” pracujących w Wioskach Dziecięcych SOS, w Biłgoraju i Kraśniku
 • Warsztaty rozwijające kompetencje psychopedagogiczne i komunikacyjne dla kuratorów sadowych.
 • Psychoterapia nerwic młodzieży i dorosłych.
 • Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego w magazynie „Uroda”, (lata 1989-1993)

Po obronie rozprawy doktorskiej pt.: „Efektywność treningu interpersonalnego w procesie samowychowania studentów” kontynuowałam pracę naukową rozwijając jednocześnie swoje umiejętności psychopedagogiczne, terapeutyczne, umiejętności pracy z grupą oraz indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

W związku z tymi zadaniami uczestniczyłam w wielu szkoleniach i warsztatach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Zainteresowana jestem głównie orientacją humanistyczną w psychoterapii i systemami edukacyjnymi pracującymi w oparciu o podejście skoncentrowane na osobę Carla Rogersa.

Czterokrotnie uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych przez twórcę psychologii humanistycznej Carla Rogersa, zdobywając tym sposobem wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne (Węgry, Irlandia, Francja).

Realizowałam również zadania badawcze w ramach międzynarodowego programu TEMPUS Joint European Project ADEPT.

W latach 1990-2005 uczestniczyłam czynnie w 29 kongresach, w tym 15 międzynarodowych, oraz uczestniczyła w 16 szkoleniach (Anglia, Irlandia, Francja, Grecja, Węgry).

Efektem tych szkoleń jest uzyskanie certyfikatów stwierdzających zdobycie kwalifikacji w zakresie pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, metodą „PCA” (Podejścia Skoncentrowanego na Osobę).

Zainteresowania dodatkowe:
Filozofia, Psychoanaliza, Hipnoterapia, Treningi Relaksacyjne i Wizualizacyjne, Programowanie neurolingwistyczne

Top