Psychoterapeutka
Dr JANINA JANOWSKA
LONDYN - LUBLIN

Międzynarodowe kongresy i certyfikaty

Udział w ważniejszych konferencjach

 • 10 th World Congres for Sexology, Sekcja: Edukacja seksualna dzieci i młodzieży
  18-22 czerwiec 1991 Holandia – Amsterdam
 • „A Person -Centered Approach to Cross – Cultural Communication”
  17-23 czerwca 1994 Szczyrk – Polska
 • ” Kształcenie nauczycieli – Dylematy i doświadczenia”, TEMPUS Joint European, Project ADEPT
  24-27 czerwca 1993 Sulejówek
 • TEMPUS Joint European Project ADEPT
  30 czerwca-02 lipca 1995 Warszawa – Miedzeszyn
 • Tempus JEP Adept (Joint European Project for the Advancement of Democratic Education for Polish Teachers)
  04-05 października 1995 Warszawa
 • 17th World Congres of Psychotherapy
  23-28 sierpień 1998 Warszawa
 • II Ogólnopolski Kongres; „Postępy Psychoterapii” Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  15-17 październik 1998 Poznań
 • ADPCA (Association for the Development of the Person – Centered Approach)
  30 maj-3 czerwiec 2001 Manchester – Anglia
 • The 2007 ADPCA Conference In New York City, New York University’s Kimmel Center
  25-29 lipiec 2007 organizator: New York University,
  International Association for the development of the Person – Centered Approach
 • 17 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej „PROMOCJA ZDROWIA – MIT
  czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ”
  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, AKADEMIA PEDAGOGICZNA im. KEN w Krakowie.
  Kraków, 25-27 października 2007
 • 22 nd Meeting of the Person – Centered Workshop In Warm Spring, Georgia – USA
  11-16 marzec 2008 Organizator: Jerold Dr. Bozarth, Ph. D Professor Univesity of Georgia
 • The British Association for the Person-Centered-Approach „BAPCA 2008 – A Special
  Weekend 28 i 29 czerwiec 2008 King’s College, Waterlo Campus, London – England (Certyficat)
 • 8th World Conference for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (PCE 2008)
  6-10 Lipiec 2008 University of East Anglia Norwich, England


Pobyty studyjne w placówkach zagranicznych

 • Program TEMPUS JEP ADEPT na Uniwersytecie w Exeter – Anglia, rok 1993 i 1994


Udział w ważniejszych warsztatach międzynarodowych

 • „Cross Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
  Lipiec 1983 Węgry – Seged (certyficat)
 • A Person – Centered Approach to Cross – Cultural Communication „Creative Approaches to Cross-Cultural Communication” (prowadzony przez Carla Rogersa)
  12-20 Lipiec 1985 Dublin – Irlandia (certyficat)
 • „Cross – Cultural Communication Workshop” (prowadzone przez Carla Rogersa)
  10-17 lipiec 1986 Chatenay – Malabry – Francja (certyficat)
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Kształcenie Nauczycieli” w ramach programu LEROPOL
  23.11-04.12 1991 Holandia
 • 10th International Organization Transformation Symposium „Taking Responsibility. Working Together”
  17-22 sierpień 1992 Szwecja – Tallberg
 • Center Person Approach in Education
  11-14 listopad 1992 Węgry – Budapeszt
 • „A Person Centered Approach to Cross Cultural Communication”
  04-10 lipiec 1993 Węgry – Budapeszt
 • „Person – Centered Approach in Education”
  09-16 listopad 1993 Belgia – Antwerpia
 • V Międzynarodowe Forum PCA (Person Centered Approach)
  29 czerwiec-11 lipiec 1995 Grecja – Saloniki (certyficat)
 • „La Jola Program”
  28 maj-04 czerwiec 1997 Austria – Grossrussbach (certyficat)
 • „The Quality of Presence: Exploring Person – Centered Frontiers”
  06-09 październik 1999 Słowacja – Bratysława (certyficat)
 • WILL International (Instytut Żywego Uczenia) „Kryzys odzwierciedleniem skomplikowanego rozwoju”
  20-24 maj 1999 Wojciechów
 • ADPCA (Association for the Development Of the Person – Centered Approach)
  27 – 31 lipiec 2005 Warwick University – Anglia (certyfikat)
Top